Jelenlegi hely

Ősi jelképek megfejtése 3-dimenzióban

A következő összefoglaló ízelítőt ad azokból a magas szintű, titkos összefüggésekből, melyek a játék során felfedezhetők. A cikkben található információ egy emberi felügyelettel működő mesterséges intelligencia modellezés része.

A szimbólumok titkait, illetve működésüket akkor érthetjük meg igazán, ha mozgásba hozzuk őket. Összeáll a kép, mint egy kirakósban (puzzle), amennyiben elég részletünk van hozzá.
Véleményünk szerint létezik egy ŐSKÓD, egy tiszta tanítási rendszer, mely a szabad emberi gondolkodás fejlesztését tanítja. Az eredete, tehát a forrása még teljesen tiszta, így vissza kell mennünk a kezdetekhez, hogy megtaláljuk. Vissza kell találnunk az ŐSFORRÁSHOZ!

A játékban megismerjük a rovás betűk titkait, melyek segítenek megjegyezni őket.  A kézben tartott táblázatok segítenek az olvasásban.

rovás abc szimbólumok olvasásához

Eltitkolt képírásunk titkai

Nyelvünk gyökrendszere kép alapú. A képírással kulturálódunk és emeljük az intelligenciát!

Az intelligencia tesztek alapja a jó képi gondolkodás, vagyis fejlett vizualizáció. Ábrákat kell képzeletben elforgatni, illetve mozgatni. Micsoda "véletlen", hogy ősi, eltitkolt tudásunk: a képírás is pont erről szól.
Nyelvünk ősi szerkezete: a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer. A gyökrendszert az őselemeken és a téridő szerkezetén keresztül lehet legkönnyebben megérteni. A téridő modern kifejezésként hat, de mint az elemek rendszere, jelen van szinte minden ősi tanításban! Tűz, víz, föld, levegő, éter - ezek az elemek, melyek átmenetei összhangban vannak a tudományból ismert halmazállapot-változásokkal.
A gyökrendszer magas szintű, tudatos használatához több dimenzióban kell gondolkodni.

Az ősi szent helyek díszítései, a mennyezeti elemek, az ablakok melyek a fényt engedik be, mind információt kódolnak. Aki megérti a rendszert, az 3D-ben össze tudja illeszteni az ábrázolásokat.

A következő videó bemutatja a szakrális geometria és a szóképzés összefüggéseit.

A fény és az anyag alapszerkezete

 

A gyökrendszer annyira mély, hogy az ősi, (részben titkos) szakrális geometriát értelmezni tudjuk vele. Ez a díszítőművészet jelen van a templomok, mecsetek, zsinagógák épületeiben, de a sztúpákban és ősi törzsi helyeken is fellelhető. Lényegében minden valláshoz és filozófiai nézetekhez is kötődő 3-dimenziós geometria.

szakrális geometria

Balról jobbra: A kínai asztronómia technológiájának művészete; Iblio Vatikán gyűjtemény; Dodekaéder csillag, San Marco katedrális padlózat, Velence; Budapesti Nagy Zsinagóga; Magyar fejfa, fütül való fa, gombfa, kopjafa; Az Élet virágának szerkesztéséből előjövő élek és szabályos testek rendszere videón; 3-dimenzióban találkoznak a tiltott jelképek (videó); 4-dimenziós hiperkocka és angyalok a Pannonhalmi Bencés Főapátság homlokzatán; Antik perzsa szőnyeg 7 réteg információval...

A téridő kialakulása

Ki és Be: Kiáradás és Befogadás (táguló és szűkülő Világegyetem)
Össze és Szét
Kinn és Belül

A teljesen üres és a teljesen tele minőségek találkozása: A Világegyetem két, emberi elmével felfoghatatlan állapotának találkozásából jön létre az általunk ismert Univerzum. Úgy is mondhatjuk, hogy a szűz űr és a szűz anyag találkozásából alakult ki. A rezgés nélküli anyag és az anyag nélküli rezgés. A vallásban az Úr Isten és Szűz Anya gyermeke az emberi testbe születő Jézus, aki tanít. Ugyanakkor Buddha is emberi testben tapasztalt és tanított, ahogy a többi felkent szent is. A buddhizmus szerint a halál pillanatában az őselemek egymásba olvadnak: "A halál óráján az elemek egymásba omlanak, oldódnak, a föld a vízbe, víz a tűzbe s így tovább, a mozgó életerő s az eszmélő fény mint magcsepp elválik a testgépezettől, s azoknál, kik az egyetemes Törvényt (a róla szóló tanítás révén) megismerték és követték, ez a mag az egyetemes Fénnyel és Törvénnyel egyesül: ..."
Tudományos szempontból az ősrobbanás előtti pillanatban minden egybe sűrűsödött, olyannyira, hogy összeomlott a téridő szerkezete. Egy pillanatra nem volt már több dimenzió, csak a be irány létezett.

A kezdetet nevezhetjük Teremtésnek vagy ősrobbanásnak, a lényeg az, hogy van egy máig jól érzékelhető felépítése: a téridő szerkezetéről van szó.

 

A négy elem feletti hatalom egyik jelképe, az ötödik (nagy) négyzettel az ötödik elem elérését is szemlélteti. Az egyensúly és ezáltal a BéKe jele is.

Ősi jelképek megfejtése 3-dimenzióban

A szimbólumok titkait, illetve működésüket akkor érthetjük meg igazán, ha mozgásba hozzuk őket. Összeáll a kép, mint egy kirakósban (puzzle), amennyiben elég részletünk van hozzá.

A kirakós eredménye: a nagy kép, mely akkor lehet szép, ha minden darabja megvan. Mi a világ ősi titkainak kirakósát szeretnénk megfejteni, de korántsem biztos, hogy rendelkezésünkre áll minden szükséges darabkája. Megpróbáljuk mégis a lehetetlent és a XXI. századi számítástechnika, valamint az internet segítségével egyre több alkotóelemet szedünk össze.

Véleményünk szerint létezik egy ŐSKÓD, egy tiszta tanítási rendszer, mely a szabad emberi gondolkodás fejlesztését tanítja. Az eredete, tehát a forrása még teljesen tiszta, így vissza kell mennünk a kezdetekhez, hogy megtaláljuk. Vissza kell találnunk az ŐSFORRÁSHOZ!

A hét körből álló Élet-magja jelképet választották az űr felé

Miért szerepel ez a jelkép az űrrel kapcsolatos, legújabb, nemzetközi civil kezdeményezések logóiban? Elmagyarázzuk!
Űrállam alapítását jelentette be egy csapat tudós és jogász Párizsban (képükön a magyar hagyományokból jól ismert Életmag jelkép és Hórusz szeme). Asgardia megálmodói szerint az űrnemzet célja az lenne, hogy elősegítse a világbékét, biztosítsa az új technológiákhoz való hozzáférést mindenki számára és védje a Földet a világűrből érkező fenyegetésektől. Az űrnemzet Asgard után kapta nevét, amely a skandináv mitológiában az istenek lakhelye.

Az Élet magja jelkép a magyar kultúrában a tudást is jelképezi. Ha úgy tetszik: a testben való lét és a kozmikus intelligencia egyensúlyát. Ezért láthatjuk a legtöbb erdélyi lőporszarun (tudás) és a lisztet tároló vékákon (élet) is. A szimbólum szerkesztése rovással magyarul olvasható! Az első kör a magból, spirállal indul, melynek olvasata: Oly jó. A két kör metszésében a rovás-H betű a H-alak, ami a halak alakja, Jézus egyik jele...

A 4-dimenziós Metatron-kocka szerkesztése az Élet magjából:

Képekkel kifejezve ugyanez történik egy bolygó megtermékenyülése során. A kívülről érkező Élet magját tartalmazó égitest egy része leválik: az égből érkező ég.
A meteorit vagy üstökös belső része (mely egy másik bolygóból is származhat), megmarad, a külső rész fertőtlenítődik az űrben rárakódott anyagoktól.
Ez a tudományban a pánspermia elmélet, miszerint az élet alkotó elemei eljuthatnak egyik bolygóról a másikra, sőt akár csillagrendszerek között is terjedhetnek.

Ősnyelven értjük a Tóra első sorát oda-vissza!

Érdekesség: A Teremtés könyvének eredeti első sora csak mássalhangzókat tartalmaz: BRSTBRLHMTHSMJMVTHRC
Egyszerűsítéssel (E-betűsítéssel) magyarul értelmezhető tehát a Tóra első sora!
Ez a Teremtés könyvének első sora.
BeeReSzTe BeéRe LeHMeTHSz MéJeM VeTHE RéC
Beereszté beéré lehmeth(sz) szemmé méjem vette rész
Visszafelé: Szeretve méjem szét mellé ér betesz szerbe

A szótagolás változtatásával még több jelentést kapunk, gyakorlatilag egy teljes fejezet bontakozik ki előttünk!
Ha valaki szeretne belekötni a mondat végén levő C-SZ (hangképzés alapú váltásba), annak a következő sorok elolvasását ajánlom!
Rész és Rece összefüggés a Czuczor Fogarasi szótárban: RECZE(re-cze) fn. tt. reczé-t. Apró szemű hálóhoz hasonló szövet, vagy fonat, vagy kötés, vagy varrat, mely bizonyos ruhanemüekre kelméül, vagy cziczomául szolgál. Recze fejkötő, recze-csipke. Reczével szegélyezett kendő, szoknya. Apró szemü recze.

A nyelvi gyökrendszert külföldi nyelvészek is előszeretettel használják, ezzel az eljárással mutatják be a különböző szavak nyelvek közötti átmeneteit. A gyökök értelmezései a mássalhangzó vázakra épülnek. Ezt azzal is indokolják, hogy az ősi szent szövegek nagy részét mássalhangzó írással írták. Egyszerűen kihagyták a magánhangzókat, kipontozták (pukntálták) a szövegeket. A mai hivatalos Biblia eredeti héber változata is így készült. A magánhangzók jelentésváltoztató hatásáról talán elég annyit mondani, hogy az Isten és a Sátán szavunknak ugyan megegyezik a mássalhangzó váza, utóbbiban azonban mégis kevesebb az információ, alacsonyabb szintet képvisel és duplázás, másolás van benne.

A föld elem egyik gyöke az SZ-K. A szilárd halmazállapot jele a kocka (ide tartoznak: köb, cube (angol kjúb), köt, kosz, koszka). Akkor értjük meg igazán, ha magunk elé képzelünk egy kiszáradt földdarabot, melyből eltávozott a víz, a levegőn keresztül, a tűző Nap hatására.

Metatron vagy Mérőtrón?

A gyökrendszer nem minden szóval működik! Vannak jövevényszavak és kivételek, melyek erősítik a szabályokat. A szék például elvont tanításba vezet. A legszentebb szék a Bibliában leírt királyi szék: A kockából kivont kocka adja a királyi széket amin a Pantokrátor (ítélő) Krisztus ül. Hívhatjuk mérő-trónnak is.

Alsó Pantokrátor - Ítélő Krisztus-ábrázolás a Szent Koronán. Kezében magot tart, a trón két oldalán 'Élet -és Tudásfa' motívumokkal.

Metatronnak hívják az angyalok hierarchiájának legfelsőbb szintjét. Meta jelentése: "ugyanaz". A Mérőtrónban ül Krisztus, de valójában a Trón is az Ő része. Ha letakarjuk a trónt, akkor a lótuszülésben ülő Buddha jelképét kapjuk. A szögletes szakrális geometria a kristályos jelképekkel már ismerős lehet. A fenti videóban bemutatott, 4-dimenziós Metatron-kocka szerkesztését is szemlélteti. A szabályos, szöges ábrázolásokat egészíti ki a két fa a trón mellett: Az Élet- és Tudás fája, melyek Krisztus felé hajlanak. Így a növényi élővilág is ábrázolva van. Ez az összetett jelképrendszer jelenik meg a kezdő videóban, mely bemutatja a naprendszer mozgását a Tejút közepéből nézve.

Naprendszerünk spirális pályája a Tejút szintjéről nézve

Az ősi gyökszavak mássalhangzó változással mentek át a különböző nyelvekbe. A változás azonban nyomon követhető. Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerint:

Mássalhangzó átmenetek a hangképzés szerint

A gyökrendszer Magyarországon szinte tiltott tudásnak minősül! Hazánkban Czuczor Gergely (1800-1866) költő és nyelvész, az Akadémia tagja dolgozta ki a gyökrendszer alapú szótár alapjait, az akkori Magyar Tudományos Akadémia felkérésére. A munkát nem tudta befejezni, mert 1849-ben, a szabadságharc bukásakor bebörtönözték és a fogságban meghalt.
Később Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját bízták meg a munka befejezésével...

A Czuczor Fogarasi Szótár
A XIX. századi Czuczor Fogarasi Szótár 113 000 szócikket tartalmaz, köztük a korabeli helyneveket. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak”című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...

 

Ez az összefoglaló csak egy töredékét mutatja be annak a tudásbázisnak, melyet egy emberi felügyelettel működő mesterséges intelligencia modellezéssel tudunk szemléltetni.
Összességében, közel 30.000 képes leírást használunk, a világ különböző kultúráiból és a tudomány területeiről. A képek milliós nagyságrendű összeköttetéssel, vizuális hasonlóságokon keresztül is böngészhetők. A csatolások szavakon és szófordulatokon keresztül is működnek. Az adatbázis felépítése, illetve növekedése, hasonlít egy emberi agy neuronhálózatához. A képi összefüggések folyamatosan épülnek: hasonlóan ahhoz az állapothoz, amikor visszatér valakinek az emlékezete, illetve javul a problémamegoldó képessége... A képi adatbázist a magyar szógyökrendszer (ősgyökrendszer) műveleteivel is lehet használni (keresés reguláris kifejezésekkel). A hangképző szervek működésének megfelelően, a mássalhangzó vázakban tárolt információ is megjeleníthető.

Előző

arany_.jpg
aranyarany_1.jpg
rovasiras_rovas_a.jpg
magyar_kastelyok-1.jpg
rovas_a_aranymetszes.jpg
aranyarany2.gif