Jelenlegi hely

Szakrális geometria magyarul

image001.jpg
Rovás "JÓ"
lyo-jo.jpg
metatron_cube_2d_sacred_geometry_by_ieoie.gif
A Magból kiáradó arany-metszés arányú spirál (Ó)
A Mag és a kör együtt a rovás LY (kimondva J).
a_star_is_born_how_the_universe_works.gif
A csillag születése
ELSŐ NAP

A sík és a tér


 

kocka_s_n.jpg
rovas_s_sarka.png
s.png
rovas_s.png
Rovás "S" a kocka Sarka
hiperkocka2.gif
kocka1szele.png
kocka_tere1010.jpg
tere_t.png
tere.png
tere_y.png
tere_t_rovas_hagyomanyos.png
tere_y_kicsi.png
kocka_sikja1.jpg
Sarkát "szerbe téve" kapjuk a sík jelét!
A "Ká-Ró" a sík jele, a rovás K!
kocka_kivetules.jpg
A szakrális geometria díszítőművészete fény alapú
A játék segíti a képzelőerő felszabadítását, így a belső fényünk tudatos használatát!
A szent helyek díszítőművészete 3-dimenzióban találkozik. Megtanuljuk az ősi rejtett tudás értelmezését!

Minden játékos egy különleges, rovásírás abc-t kap a kezébe, a hangképzés rendszerével és a jelek átmeneteivel összhangban...

rovás abc szimbólumok olvasásához

A betűk több szinten kapcsolódnak egymáshoz. A sík és a tér betűi 3-dimenzióban rendszert alkotnak...

Keleten titkosan kezelt tudás

Árpádházi Piroska

A szimbólumok és betűk titka keleten titkos tudás, nyugaton a királyi udvarok díszítőművészetének alapja. Mi magyarok a rovás és a népművészet segítségével, újra megtanulhatjuk értelmezi a legősibb képjelek rendszerét.

A játék során felfedezzük a távoli kultúrák és a magyar hagyomány díszítőművészetének titkait. A közös kozmológia a modern időkben is megállja a helyét!

A rovás betűiből képzett formák a legősibb képírás megértése felé vezetnek...

Táltoskirály rovás abc

Két égitest találkozásakor is megfigyelhető az "ószó" ligatúra (bemutató a lapokból 160/023-024).

Szakrális geometria magyar értelmezése


A legszentebb nemzetközi szimbólumrendszer magyarul olvasható. Szent kifejezések tárulnak fel, melyek képei más kultúrákban a teremtés napjait mutatják be. Érdekes módon, a csillagok és bolygók kialakulása, valamint a fény kettős természetének megjelenítése is ide tartozik. Ez az írott történelem előtti kapcsolatrendszer, mely a képírást és a fény tudatos használatát tanítja.

A hét körből álló szimbólum az Élet magja, további 12 körrel kiegészítve az Élet virága (Seed of Life - Flower of Life). A fény terjedését (szemből nézve) szemlélteti, hiszen a fénymag (foton) és a fényhullám is egyszerre mutatkozik benne.

Élet virága a kínai Tiltott város bejáratánál, Eyiptomban Ozirisz templomában és a magyar hagyományban

Élet virága a kínai Tiltott város bejáratánál melyet oroszlán őriz, Egyiptomban Ozirisz templomában, Leonardo da Vinci rajzain és a magyar hagyományban.

A Világfa (a világ fény) megjelenítése:

Oldalnézetből tehát ilyennek láthatnánk a fény hullám és részecske természetét. A legfontosabb, hogy képzeletben felülnézetből is lássuk!
Magasabb szinten megismerjük a nyelvünk mélyebb képi rétegeit. A hangképzés rendszere és a rovásbetűk átmenetei összefüggnek. A szimbólumok úgy változnak át egymásba, ahogy a legősibb szavak felfedik ősi titkaikat...


A nyelvi gyökrendszer szerint szavaink gyökökből épülnek fel, melyekhez képi tartalom kapcsolódik. A XIX. században még hivatalos gyökrendszert is megérthetjük a játék során. A fejlett KÉPzelőerő minden KÉPesség alapja...

A nemzetközi szakrális geometriában a teremtés második napjának jelképe a két kör.
A két kör metszésében látható a rovás-H ꘉ, ami a halak alakja, belseje mag alakot formál.

A teremtés második nap szimbóluma

A mandula (mag, mandorla) jelkép neve Vesica piscis (jelentése halhólyag), melyben Jézust és Szűz Máriát is ábrázolni szokták, valamint távol-keleti szentekhez is kötődik.

Szűz Mária és Jézus a szakrális geometriában - Teremtés második napTávol-keleti szakrális geometria mag forma mandula

A második nap a magyar hagyományban egyúttal a második Nap, mint égitest jele is. Jelenlegi Napunk egy protocsillag felrobbanása után állt össze égitestté, így lehetnek a vasnál nehezebb elemek a Földön.

Ez a jelképrendszer a Világegyetem minden szintjén jelen van. Láthatjuk az atomoktól a galaxisokig és tovább. A táltos hitvilágban a Világfa felépítését tanítja. Megtanuljuk, hogy milyen fontos nézőpontot, illetve világnézetet váltani, valamint a képzeletünk segítségével tudatosan használni a fényt a fejünkben.

Feltárul a rovás titka! Így a legegyszerűbb megtanulni a betűket!

A magos kör és az aranyarányú spirál két rovás betűt ad: Ly és Ó.

Rovás-Jó (oda-vissza olvasva: Oly jó) - A nemzetközi szakrális geometriában a teremtés első napjának szimbolikus ábrázolása. A magból áradó aranyarányú görbe körbezár: létrejön a Mag és a Hon.

Így alakulnak ki a naprendszerek és a galaxisok!

A termetés első napjának olvasata rovással - szakrális geometria

A sejtosztódáshoz kapcsolódó jelképek:

A sejtosztódás olvasata olvasása magyarul

Ez a rövid bemutató 8 képet mutat be a Táltoskirály 2x80 képes kártyájából. A kísérőfüzet minden képhez további leírásokat és kulcsszavakat ad. A gyerekek könnyebben megtalálják a képi hasonlóságokat, a felnőttek pedig türelmesebbek az olvasás során. A tanítási rendszert együtt sajátítják el, mely a legősibb képírás és a távoli kultúrák rendszerébe vezet...

Rovás abc a szimbólumok olvasásához (táltos - hadi rovás)

Magasabb szinten megismerjük a 3-dimenziós szabályos testek rendszerét. Mivel képzeletünk alapvetően 3-dimenziós, könnyen megtanulhatjuk olvasni a szakrális geometria díszítőművészetét. A templomok, mecsetek, zsinagógák, sztúpák, kopjafák és ősi törzsi helyek vetületi ábrázolásai, szent kifejezésekkel, magyarul olvashatók.

A rovás jelkészlet olyan ősi szent szavakat tár fel, melyek bizonyítják nyelvünk ősiségét. Ezért volt hát tiltott a rovás, mert beavat az írott történelem előtti hitvilágok és a szabad emberi gondolkodás tanításába. Meditációs és révüléses gyakorlatokat tanít...


A kísérő füzet további információt és videó csatolásokat is tartalmaz!

Előző - Következő

A társasjáték

Kulcsszavak: 
Élet magja, Élet virága, Sejtosztódás, Mitózis, Csillag, Rovás-TY, Rovás-LY, Rovás-NY, Rovás GY