Jelenlegi hely

Rovásírás és jelképek olvasása (képírás)

arany_.jpg
aranyarany_1.jpg
rovasiras_rovas_a.jpg
magyar_kastelyok-1.jpg
rovas_a_aranymetszes.jpg
aranyarany2.gif
Bemutató a játék magas szintjén megtalálható összefüggésekből

kocka_s_n.jpg
rovas_s_sarka.png
s.png
rovas_s.png
Rovás "S" a kocka Sarka
hiperkocka2.gif
kocka1szele.png
kocka_tere1010.jpg
tere_t.png
tere.png
tere_y.png
tere_t_rovas_hagyomanyos.png
tere_y_kicsi.png
kocka_sikja1.jpg
Sarkát "szerbe téve" kapjuk a sík jelét!
A "Ká-Ró" a sík jele, a rovás K!
kocka_kivetules.jpg
A szakrális geometria díszítőművészete fény alapú
A játék segíti a képzelőerő felszabadítását, így a belső fényünk tudatos használatát!
A szent helyek díszítőművészete 3-dimenzióban találkozik. Megtanuljuk az ősi rejtett tudás értelmezését!

A világ minden kultúráját ...

A világ ősi kultúráit 3-dimenziós képi hasonlóságok alapján is vizsgáló, különleges adatbázis alapján összeállított játék! A különböző játékmódok a legegyszerűbb párkereső memóriajátékokból épülnek fel, azután a képi hasonlóságok is számítanak. Szülőkkel együtt már 4 éves kortól elkezdhető, de a legmagasabb szinteken még "professzoroknak" is meglepetéseket okoz. Rovástanuláshoz kiváló, hiszen megismerjük a betűk ősi titkait is, így könnyű megjegyezni azokat. A tanulást kézben tartható rovás abc-k segítik, melyek bemutatják a betűk átmeneteit is, így a közös kozmológia megismerésével értelmezhetővé válnak a távoli kultúrák szimbólumai is...

Kapcsolt videó!
naprendszer.gif

Játékmód ajánlók

A hasonló lapokból különböző játékmódokat állíthatunk össze. A kísérőfüzetben található leírások segítségével, a képsorozatokhoz tartozó, (részben titkos) történeteket kapunk. A párokat csak akkor vehetjük fel, ha felolvastuk (legalább az egyik oldalról) a rovás feliratokat, illetve betűket. Több mint 100 különböző játékmód állítható össze!

Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket melyek összekötik és mozgásba hozzák ezeket a szavakat?
Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer.

Az elemekhez (tűz, víz, föld, levegő, éter - ért tér) 3-dimenziós formák kapcsolódnak. Ezen platóni testek közül a négyoldalú tetraéder a tűz megfelelője. Ilyen alakja van a tábortűznek is.
A táltos paripa parazsat eszik felemelkedése előtt...

A Játék során megismerkedünk a gyökök rendszerével, melyek képi hálózatban működtethetők. Így képesek leszünk a világ távoli kultúráinak szent, szimmetrikus szimbólumainak értelmezéseire. A magyar olvasatok gyakran összecsengnek a távoli nyelvekben fennmaradt elnevezésekkel.

A Táltoskirály tanítása: Pír piros pernye parázs paripa

Képen a P-R gyök pörgetése

A nyelvi gyökrendszer régen a hivatalos oktatás részét képezte!
A XIX. századi Czuczor-Fogarasi Szótár erre épül.

A szótár fölöleli a magyar nyelvnek a XIX. században használt teljes szókészletét – 113 000 szócikket, köztük a korabeli helyneveket. A nyilvánvalóan idegen szavakat mellőzi. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.

„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak” című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...

Elölnézeti világkép az Égigérő fa egyszerűsített képével (Egy Ős - Egy Isten)

Egy Ős Isten - Szikh Perzsa Hun

A játék haladó és magas szintjén már nem csak a négyzetes képeslapokat használjuk. Szükségünk lesz a mellékelt rovás ABC-re és a hangképzés táblázatára is.

A felülnézeti világmodell

Az ősi üzenetek megfejtéséhez és a képzelőerő fejlesztéséhez két világképet (világnézetet) kell megismernünk. Az elölnézeti világmodell látható fentebb. Ez egyszerű szimmetriát mutat (függőlegesen tükrözhető). A felülnézeti világmodell kétszeres szimmetriát mutat, hiszen többek között a négy égtáj és a négy szent folyó is megjelenik a Világfa felülnézeti képében.

Felülnézeti világjépek a Táltoskirály tanításában

Középen a világtengely, melyből kiárad és visszatér az Univerzum. A teremtés spirál alakjának olvasata "Ó" ami "régit" és "öreget" is jelent.  Az ősi és modern kozmológiában két égitest találkozásakor azok eggyé válnak: egymás körül keringve, a nagyobb tömeggel bíró elszívja a másik anyagát. A szkíta felülnézeti világképben nyolcszor is megjelenik a "Jinjang", négyszer a szív és ismét nyolcszor az "Ószó" összerovás. Természetesen a többi jelkép jelentése is kiderül a játék során.

A játékban használt rovás ABC

Szürkével vannak megjelenítve a szimbólumok átmenetei. Ezek segítik megérteni az ősi jelképek olvasásához szükséges képi megjelenítéseket. Gyakorlatilag minden betűnek több alakja létezik, ahogyan a mai modern betűtípusok is különböznek. A rovás betűk azonban át tudnak alakulni egymásba is, mégpedig a hangképzés rendszere szerinti szabályokkal! Ilyen például a D és a B betű átalakulása forgatással, vagy az A és Á betű átalakulása az aranyarány szerint.

Ezzel a betűkészlettel (akár átlapolással is) szimmetrikus ábrák építhetők, melyeket megtalálunk az ősi tárgyakon is!

rovás abc szimbólumok olvasásához

A rovásírás táblázatokat már a legegyszerűbb memóriajátékoknál is használhatjuk. Lásd mellékelt és letölthető  "Játék ajánló"!

Néhány betűnek több alakváltozatát is használjuk (LY, H, TY, T), így segítve a jelképek értelmezését.
Ezek nem nehezítik meg a betűk memorizálását, hiszen nagyon hasonlítanak egymásra. A lekerekített és szögletes változatokat egyaránt használták már évszázadokkal ezelőtt is.

Ha képesek vagyunk a betűk átmeneteit elképzelni (mint egy rajzfilmet) a lelki szemünkkel, akkor lényegében a fényt használjuk tudatosan a fejünkben. Ez még annál is több, mint amikor szépirodalmat olvasva elképzeljük az olvasott információt. Képzeletünk tudatos használatának egy új szintjét tapasztalhatjuk meg a betűk mozgásba hozásával (lásd 3-dimenziós tér felépítése)!

Természetesen rováspálcákon az egyenes betűváltozatok voltak az elterjedtebbek, hiszen az egy mozdulattal történő kifaragás így a leggyorsabb. Azonban ne feledkezzünk meg a művészi fafaragásokról és a képírás más formáiról sem!

A betűk változatai XIX. századi gyűjtésekben is megtalálhatók (Fischer Károly Antal nyomán).

Összesen 8 db. játéklap, a hátoldalon a hangképzés rendszerével:

Magas szint

A mássalhangzók rendszere a hangképzésben

A mássalhangzók rendszere a hangképzésben

A fenti táblázat a nyelvi gyökrendszer működését segít megérteni. Ahogyan a jelképek átalakulnak egymásba, úgy hasonulnak a hangok is. Jól látható például, hogy a TY-GY-NY hangok egy hármas csoportot alkotnak.

Egy kapcsolódó érdekesség, mely a legősibb jelképi összefüggéseket mutatja be a világ számos kultúrájában: Az ősi magyar tanításban, a szent hármasság egyben a család alapja is. Az Atya, az Anya és a Gyermek betűi ezek. Rovás megfelelőikkel olvasható a legszentebb jelképrendszer, mely összeköti az ősi kultúrákat...

Az élet ősi jelképei

(Illusztráció a lapokhoz kapcsolt kisfilmekből)

A játékban található információs lapok videó csatolásokat is tartalmaznak (a szükséges QR-kód olvasó ingyenesen telepíthető okostelefonra)

Az összerovások illetve ligatúrák titkosírásnak is megfeleltethetők, ugyanis többféle olvasatuk lehetséges. Értelmezésükhöz illik ismerni a világ kultúráinak legszentebb jelképeit.

Az élet ősi jelképei - Tarsoly - Dorje

Egy nyelv volt valaha, melyből az ősi szavak elágaztak?! A szavak mássalhangzó vázát is vizsgáljuk, hiszen ez a nyelvek összefüggéseinél fontos szempont.  A nyelvi gyökrendszer működésének megértését a játékban található 80 db. információs lap is segíti,  több mint 1200 kulcsszóval kiegészítve!


Az ősi iratok mássalhangzó írással készültek, a magánhangzókat punktálták, (kipontozták) így készült a mai Biblia is. A hangképzés szerint vannak váltópárok, mint például az M-N, B-P, F-V, S-SZ, - így torzultak az ősi szavak ahogy egyik nyelvből átmentek a másikba. A módszer arra is jó, hogy összetett magyar szavak mélyebb jelentéstartalmát vizsgáljuk. A szavak alkotó elemei a gyökök, melyek ősképeket hordoznak.

Tovább...