Jelenlegi hely

Hírek, vélemények

Minden játékos egy különleges, rovásírás abc-t kap a kezébe, a hangképzés rendszerével és a jelek átmeneteivel összhangban...

rovás abc szimbólumok olvasásához

A betűk több szinten kapcsolódnak egymáshoz. A sík és a tér betűi 3-dimenzióban rendszert alkotnak...

Rovásírásunk titkai

A világ legősibb írásrendszerei szinte azonos jeleket tartalmaznak. A föníciai és a rúna jelkészletet megelőzi a sumér képírás, de mind közül talán csak a rovás működik 3-dimenzióban is...

A hangképzés rendszere

A hangképző szervek működése összhangban áll a betűk átmeneteivel. A legősibb képírások mássalhangzókra épülnek.  A rovásos képírás magasabb szintjeinek megértéséhez ismerni kell a betűk titkait...

Sokan kizárják az ősi világképek és a modern tudomány kapcsolatát, hiszen "honnan is tudhatták volna régen, akkor még nem is ismerték a fizikát". A világképek (ahogyan magyar elnevezésükben benne is van) leképezik a világot a figyelmes és kitartó, tanulni vágyó ember számára. Magyarul a világ a fényt is jelenti, a fény pedig a legmodernebb fizikában is, határokat szab (lásd fénysebesség). A határok helyeket és szinteket is jelentenek (helyszín, felszín, stb.), így nem meglepő módon, régen a "szín" szó első (közvetlen) jelentése a fény volt.**

Ha nyitottak vagyunk a szabad gondolkodásra, és nem zárjuk ki teljesen, hogy lehetséges az ősi tudás helytállása a modern időkben is, akkor meglepő dolgokat tapasztalunk.

Játékunk nem foglal állást, mi csak ajánlást teszünk arra vonatkozóan, hogy az ősi szimbólumrendszerek 3-dimenziós értelmezése mindenképp értelmes és érdekes utakat nyithat meg az ember számára.
Egy vélemény és a hozzá tartozó képösszeállítás következik.

Kvantumfizika vizualizáció

A képeken szereplő forma mutatja meg a fizikai valóságunk alapjait. Hullám és részecske egyben (is-is), egészen addig, amíg megfigyelik. Megfigyelés hatására a hullámfüggvény összeomlik, és az addig egyszerre több helyen jelenlévő részecske összpontosul. Hullám formában, nem csak hogy több helyen van egyszerre, hanem minden helyen (a forma adta kereteken belül, térben és időben is), szabadon, egyszerre létezik!

A kvantumfizika és az ősi tudomány találkozása

Tehát a megfigyelő, mint érzékelésre és összpontosításra képes* tudat hatására, az energia is összpontosul. Több szempontból is olyan ez, mint amikor az "elalélt" ember, az álomvilágból tudatosságra ébred. A megfigyelés hatására jön létre a kézzelfoghatóbb (tapasztalásra, tanulásra alkalmasabb) közös és logikus valóság. Vigyázzunk azonban az "ébredéssel", mert lehet, hogy tudatosnak hisszük magunkat, de nagyot hibázhatunk, ha érzelmeinkre épülő világképünk hibás!

Einstein tévedett a kvantum-összefonódással kapcsolatosan és 2020-ban, ezt már majdnem szó szerint is ki merik mondani. Bizonyítékok és gyakorlati alkalmazások - például lézerek - persze régóta vannak, csak hát a bátor és értelmes kutatók, eddig mind fennakadtak a fősodrású média rostáján. Az új dokumentumfilm végén, a kvantumfizika legnagyobb tudósainak találkozóhelyén, ismertetik a "Holografikus univerzum" elméletet, mely a létezés több szintjével számol.

Minden kép és végkövetkeztetés egybevág az ősi tanítási rendszerek világképeivel!

Mindez nem bizonyítja, hogy van Isten, ahogyan az ellenkezőjét sem. A kérdés nyitva maradhat (vagy is-is, hiszen háromnál több dimenzióba még ez is belefér). Ami bizonyítást nyert az, hogy az ősi világképek helytállóak. Több szinten létezhetünk, illetve létezünk. Így az e-világi cselekedeteinknek mindenképp lesznek következményeik, hiszen hatással vagyunk egymásra és közös életterünkre: a természetre egyaránt. Bizonyos felfogások összessége szerint: A nyugati neoliberális világnézet szerinti "üres semmi", mint halál utáni állapot, egy nihilista megvezetés. A szabadságukat kizárólag kifelé megélő emberek, akik szinte csak a külsőségeknek élnek, valami egészen másra számíthatnak. Sötétnek sötét, de nem üres helyek...

Az ősi tanítások szerint az "üres semmi" valójában csak a legkiválóbb, megvilágosodott (tehát világokkal bíró) emberek kiváltsága, akik az adott szintről indíthatják az új teremtést. A részben tudatos, de hibás világképpel rendelkező tömegek, ugyanakkor képesek egész világokat szinte pokollá tenni. Ezért ebben a nehéz időszakban "Jól gondolja meg ki mit cselekszik!" Mert, mint azt érzékelhetjük: nem csak a részecskék vannak mérés alatt, de most "megméretik az embernek fia" is.

* Felvetődik a kérdés, hogy ki számít tudatos létezőnek, illetve mit érdemel az, aki tudatosan túlhaladja szabadságának kereteit, méghozzá másokat veszélyeztetve.

A dokumentumfilmben az emberi megfigyelőt csillagoknál nagyobb égi objektumokkal (kvazárokkal) is sikeresen helyettesítik.

A következő képek mindegyikén szereplő forma tehát összeköti az atom alatti részecskék szintjét, a sejtek és a csillagrendszerek nagyságrendjével. A hivatalos formájában máig ki nem dolgozott, "egyesítő elmélet" megértése felé visz bennünket. A Világegyetem (magunkat is beleértve), minden irányból és időből nézve, szabadságot ad és megfigyelhet...

Beküldő: BR
** SZÍN (1):
"Eredeti jelentése: fény, fénylő, kitünően tiszta valami. Délszín am. déli fény, déli világosság; színre hozni valamit am. világosságra hozni. Színlik Faludinál am. fénylik." - Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára (1862)
Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.)  A magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb alakja.
Arany veretes szavai a hivatásos "nyelvészekhez" kiknek nem anyanyelvük a magyar:
(AZ ORTHOLÓGUSOKRA 1879)
Motto: Üsd, nem anyád! Közmondás.
Boncold csak nyelvész! hát baj, hogy az áldozat elvész?
Tartozik ez tereád?... Egy bizonyos: nem anyád!

Letölthető a magyar nyelv gyökrendszerét is tanító könyv 1845-ből!
Szerző: Bizoni Károly, ügyvéd és több megye táblabirája

A magyar nyelv 1848 előtt hivatalosan is gyöknyelvként volt oktatva!


"MAGYAROK ÁZSIAI EMLÉKE,
vagyis:
ÁZSIAI UTAZÁS HELYETT, TÖBB EZER ESZTENDŐK
ALATTI TÖRTÉNET-IRÓK NYOMÁN, ÁZSIA ÖSZVES BE
JÁRÁSÁNAK, 'S A MAGYAR NEMZET, ÉS SAJÁTSÁGAI
LÉNYEGES ESMÉRETÉNEK, EGYSZERSMIND A KI NEM
KÖLTÖZÖTT MAGYAROK IVADÉKINAK IS JELENLEG HOL
LEHETÖ FELTALÁLÁSUKNAK,
TANULSÁGOS RAJZA.
KÉT KÖTETBEN"


Letöltés:

http://taltoskiraly.hu/Magyarok_Azsiai_Emleke.pdf

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA MEGBIZÁSÁBÓL
KÉSZÍTETTÉK
CZUCZOR GERGELY ÉS FOGARASI JÁNOS.
M. TUDOM. AKAD. RENDES TAGOK.
PEST,
EMICH GUSZTAV MAGYAR AKADEMIAI NYOMDÁSZNÁL.
1862.

Czuczor-Fogarasi gyöknyelvi szótár

Czuczor Fogarasi szótár (betűrendben kereshető változat): 

http://osnyelv.hu/czuczor

Letölthető az új játékszabály ajánló, melyben egyszerűsített játékmódok találhatók!

Egyszerű játékmód, mely egyedül és csapatban is játszható!


Vélemények  játékunkról:

Ha kicsit is érdekel a rovás és az írásunk, szavaink, édes anyanyelvünk energetikája, melegen ajánlom ezt a mindenkinek minden szinten megfelelő, ön- és általánosan bárkit fejlesztő, gondolatébresztő és elgondolkodtató csoda társas-, és egyéni játékot! A modern technológia és a legősibb jelképek találkozása, a világ megértésének lehet az alapja....
Ha azt szeretnéd, hogy valami értelmes, érdekes dolog legyen a fa alatt na EZ sokáig megunhatatlan játékotok lesz!
Viktória

Lehetséges hanggal szimbólumokat létrehozni, sőt tárgyakat lebegtetni?

Táltoskirály tásasjáték vélemények

Köszönöm! Ez a "játék" fantasztikus! Jól tudom majd használni az óráimon is.
DorottyaNagyon szépen köszönöm! Végre megvan nekünk is.
KatinkaMiért nem szabad ezt tudnunk?
A Nemzeti alaptanterv részeként tanítani lehetne.
;-)
Annyira alap lenne szerintem.
Judit"Úgy kell, hogy te is értsd, nem éltél hiába,
Az a hely, ahol élsz, világnak világa,
Az égigérő fának, ha nem nő újra ága,
Úgy élj, hogy te legyél virágnak virága."
TündiNekünk van! Időnként játszunk vele. Kimeríthetetlen ha el kezdi kapisgálni az ember!
Krisztina

Egy kis segítség ősi szavaink értelmezéséhez:

Magyar Tájszótár (1893)
Letöltés: http://taltoskiraly.hu/tajszotar1.pdfNagy örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy elkészült a Táltoskirály alkalmazás, mely segíti a játékmenetet és a tanulást. A legmodernebb kiterjesztett valósággal (Augmented Reality) felismeri a lapokat és segít megtalálni az összefüggéseket. Bővebben: http://taltoskiraly.hu/app
T.T.Én csak az ismerkedés előszobájában vagyok vele...
LajosLetölthető anyagaink között mostantól szerepel a "Játék ajánló" és az egyszerűsített játékszabály is! A hasonló lapokból különböző játékmódokat állíthatunk össze. A kísérőfüzetben található leírások segítségével, a képsorozatokhoz tartozó, (részben titkos) történeteket kapunk. Később érdemes a lapokhoz tartozó kisfilmeket is megnézni. A párokat csak akkor vehetjük fel, ha felolvastuk (legalább az egyik oldalról) a rovás feliratokat, illetve betűket. A képsorozatok további játékmódokkal és nehezítésekkel is használhatók. Több mint 100 különböző játékmód állítható össze. Letöltések: http://taltoskiraly.hu/jatekszabalyok
T.T.Időnként hozzászólok ehhez a játéknak nevezett tudástárhoz.
Van szerencsém otthonomban tudni egyet, és mérhetetlen információs lehetőségeit még a mai napig sem tudtam becserkészni.
Ha valaki megnézi a bemutató videóit, rádöbbenhet, hogy kifejezhetetlenül sok, ráadásul pontos, hasznos munka - vagy szeretet? - fekszik benne.
Az ára nem képes kifejezni a valós értékét!
KálmánTöbb mint 100-féle játékmód állítható össze a lapokból. Ezek memóriajátékkal ötvözött rovás tanulással kezdődnek, melyek során képi hasonlóságokat, illetve párokat keresünk. A könnyebb változatokat már 4-5 éves gyerekekkel is lehet játszani. A magas szint a játékok során egyre érthetőbbé válik. Így megismerkedünk az ősi kultúrák közös kozmológiai modelljeivel, illetve a távoli világképekkel, melyek találkozásában a modern tudomány képei is előtérbe kerülnek. Felfedezzük a szobrok, illetve díszítések vetületi ábrázolásait és rovás betűk találkozását 3-dimenzióban...
A következő összefoglaló ízelítőt ad azokból a magas szintű, titkos összefüggésekből, melyek a játék során felfedezhetők. A cikkben található információ egy emberi felügyelettel működő mesterséges intelligencia modellezés része.
http://taltoskiraly.hu/osi-jelkepek-megfejtese-3-dimenzioban
T.T.Ez a tudás ebben a formában káprázatos! Tökéletessége cáfolhatatlan bizonyítéka őseink hihetetlen magas szintű kultúrájának!
PéterGratulálok!
SzilviaMegérkezett! Nagyon jó minőségű, köszönjük!
GabiÉn mint aki nem tud rovásírni, első perctől kezdve megfogtak a székely rovásnak ezen "megközelítése"
Persze azzal is egyet kell értsek hogy bármibe bele lehet magyarázni bármi, azonban ez több annál!
S.S.Én még újszülött vagyok ehhez! De igyekszem tanulni. Áldás érte!
JuliannaAmennyiben még nem ismerjük a lapokat, akkor el kell olvasni azok mellékelt leírását, de legalább a címüket és egy-két mondatot! A rovás értelmezéshez pedig kézben tarthatjuk a mellékelt táblázatokat.
RichárdKöszönöm szépen!
M.A.Köszönöm szépen! Áldás Szeretet Fény mindenkinek!
JuliannaA "K R Sz T" a körosztás betűit is kiadja. A kör sokszögesítésével szerkesztünk csillagokat, valamint ezzel a módszerrel számítjuk ki a Pí-t is, méghozzá egyre nagyobb pontossággal a végtelen felé. Nyelvünk képi rétegeinek alapkövei a sík és a tér rovásbetűiből tevődnek össze, sőt lényegében szemléltetik a sík és a tér felépítését a forráspontból, mely "van is és nincs is" egyben: (R). - Egyébként egy jó magyaros R-hang legalább 3-szor van forgatva-pergetve. - A kocka szerkesztése vezet az Élet virága egyetemes szimbólumba is. A hét körből álló szimbólum az Élet magja, további 12 körrel kiegészítve az Élet virága (Seed of Life - Flower of Life). A fény terjedését (szemből nézve) szemlélteti, hiszen a fénymag (foton) és a fényhullám jele is egyszerre mutatkozik benne. Az egész rendszer képírással megjelenítve minden világvallásban szent! Azonban csak magyarul értelmezhető síkban és több dimenzióban az elemeken (tűz-víz-föld-levegő-éter: ért tér) keresztül. Ez a rendszer vezet át a nem feltétlenül istenhívő filozófiai és misztikus tanításokba is.
Videó: https://www.facebook.com/taltoskiraly/videos/532654577161804/
T.T.A gyöknyelvi eljárásrendszer természetesen magában foglalja a ragozást is! A "rag" önmagában a következő szavak alapgyöke, pl.: (meg)ragad, raggat, ragaszt, ragaszkodik, ragály. A "g" hang legközelebbi párja (mint hátsó szájpadlással képzett zöngés zárhang) a zöngétlen "k". Így a szavak és gyökök egymáshoz illesztését tekintve a "rag" és a "rak" összefüggése is jól értelmezhető. Ezért az egyik legjobb szórakozás a szóragozás, különösen akkor, ha a rovásbetűket is látja maga előtt az ember!
B.R.A Táltoskirály társasjáték felfedező módban egyedül is játszható. A képi hasonlóságok megtalálásával a kapcsolódó írott információ is rendezhető. A rovásírás értelmezéséhez minden játékos egy-egy táblázatot kap. A kártyákhoz tartozó kísérőfüzet információs lapokká vágható, melyek videó csatolásokat is tartalmaznak. A bővített (második) kiadás sorszámozott lapokat, több előhívható videót és 30%-al több rovásírásos feladatot tartalmaz!
Sz.G.A magyar hagyományban a lőporszarukon megjelenő Élet virága szimbólum gyakran egészül ki az "Ószó" képjelekkel. Így együtt, a felülnézeti világképet mutatja. Értsd: a Tejút spirálgalaxis felülnézetből, illetve mint napjelkép is hasonul. Igen, pontosan ugyanolyan alakja van a napnak a napszéllel együtt, mint a Tejútnak. Ez a Világfa - Világegyetem megértésének alapja!
Ugyanez az alakzat figyelhető meg a naprendszerek létrejöttekor. Az egész folyamat képírással értelmezhető, lásd itt: http://taltoskiraly.hu/content/szakralis-geometria-magyarul
B.R.Fantasztikusak ezek az összefüggések!! Magyarországon is vannak ilyen helyek, amiket, ha összekötünk, az Orion csillagképet kapjuk. Ezek biztos, hogy nem lehetnek véletlenek!
DénesSajnos sokan viszolyognak a csillagokhoz kapcsolódó információtól, mert a napi horoszkópos megvezetésekkel elvették a kedvüket az égbolttól. Pedig az égbolttal nem csak jóslással és kuruzslással foglalkozó áltudományos emberek foglalkoztak. Királyaink is vizsgálták a csillagképeket, ismerték a teljes 48 csillagkép rendszerét. Ezekhez kötődik az összes természettisztelő nép kultúrája. Történetek az égbolton, melyek az írott történelem előtti időkbe vezetnek. Történetek melyekkel megérthetjük más népek világképét és felmérhetjük kultúrájuk jelenlegi szintjét. Mennyire okosak és bölcsek az emberek az őseikhez képest...
Sz. G.Lehet, hogy mindnyájunkban ott van ez a KÉPesség? Talán a reklám- és szórakoztatóipar tudatalattiba rejtett képei foglalják el az erőforrásainkat?! Miért foglalkozott ezzel a témával Leonardo da Vinci, Platón, Püthagorasz és az elvont tanok mesterei?
A játék képes összeállításai, a kapcsolódó információs lapok és a csatolt videók sok mindenre választ adnak...
T.T.Mint egy falat kenyér...
Éva


Áldás Rá!
ZoltánNemrég rendeltem meg a játékot, még csak ismerkedünk vele. TÖKÉLETES !
SaroltaNekem van ... :)
Éva


Végre egy szuper "játék" !
RózsaMindez hozzásegít a képzelőerő leképzéséhez,a fokozódó tudásvágy telítéséhez.
Ibolya


Nagyon elgondolkodtató!
Sz.Gy.Igen, ez szuper :)
ReginaEz a játék rejtélyesen okos, szinte a kiismerhetetlenségig.
Érdemes felnőttnek is kipróbálni, - talán csak Th. Mann-t idézve írhatnám le: "mélységesen mély" - avagy, ki mit lát meg benne.
K.GY.Csodálatos!
B.M.Játsszatok együtt, vagy készülj fel egyedül!
Az ősi titkok megfejtése "felfedező módban" egyedül is játszható!
SZ.G.Hàny éves kortól ajánlott?
Anna
Kedves Anna! A játékot 1-8 fő játszhatja, 4-120 éves korig.
T.T.
Túlzás nélkül: Nálunk bejött, a 4 éves unokám már többedszerre látott rá, mint a 8 éves. Számomra is minden alkalommal egyre érdekesebb.
IbolyaNemrég csodás dolgot vettem. Izgalmas, és olyan mély tudást adót, amilyent még egyetlen történeti előadáson nem kaptam, pedig azok több éves egyetemi szemesztert is kitennének. Íme az ajánlatom: http://taltoskiraly.hu/
KálmánNagyítóval néztem meg a MANDALÁT, felfedezve  középen a Szent Koronát....
Köszönöm a Teremtőmnek, hogy megismerhettem, igazi AJÁNDÉK a Földnek.
Isten Áldása legyen munkáján, életén!
MáriaA nimródi hagyományt a csillagokhoz kötődő mitológia összefésülésekor érthetjük meg. Az égbolthoz kapcsolódó ősi történetek a különböző kultúrákban összeérnek. A halhatatlan Nimród, Ozirisz és Odin története összeáll... A Földi történelem során felhalmozódott sok titok is egyszerre mutatja a megfejtések útját. Talán csak egy nagy titok van, ha összeáll a nagy kép: http://taltoskiraly.hu/nimrod-orion-ozirisz
B.R.

Köszönöm hogy érthetően fogalmaztad és írtad le ezt a csodás dolgot!
C.B.A rezgésre összeálló formák gyönyörűek!
KrisztinaNagyon szépen köszönöm!
ZsófiaA képi hasonlóságok oly sokféle összefüggésre világítanak rá, hogy ha mindent könyvbe foglalnánk, akkor kitenne egy könyvespolcnyi anyagot. A nyelvi gyökrendszer eljárásrendszereinek ismertetéséről nem is beszélve, hiszen azok a végtelen felé visznek.
RichárdMegvettük, szeretem nagyon, mindig más. Kép. :)
P.M.Döbbenetes...
MáriaRovás tanuláshoz ez a betűkészlet a legalkalmasabb! Ugyanakkor a szakrális geometria olvasására is jó! Kijavít néhány elterjedt hibát is. Például a rovás-D önmagában nem dől és ez jó! Így nem lehet összekeverni a rovás-i betűvel mint más abc-k esetében.
Sz.G.Összetartoznak ezek a szavak? Arany - arány, irány, erény... A 19. században hivatalosan elismert gyökrendszer szerint, ezek a szavak nem csak hangzásukban függnek össze, de mondanivalójukban is. Ha tudatosan is látjuk a gyököket - (nem csak tudatalattink homályos, álomszerű módján, melynek elvont szintjeit a reklámipar előszeretettel használja helyettünk) - szóval ha tudatosan is látjuk a megjelenő képeket, akkor közelebb kerülhetünk őseink hitvilágához. Fontos azonban megjegyezni, hogy a gyökrendszer egyszerre több szinten működik, ahogyan a hangok is több szinten kapcsolódnak egymáshoz (lásd hangképzés rendszere alapján összeállított táblázat)! Tudnunk kell továbbá, hogy a mássalhangzó váznak kiemelt szerepe van, hiszen sok nyelv mind a mai napig használja a mássalhangzóírást (a képírás utáni sumér, egyiptomi és a szemita írások is ilyenek). A rovásírásnak is van képírás változata, mely logikusan a szimmetrikus palindromok megértésével indítható (palindromnak nevezi a nyelvészet az oda-vissza azonos olvasattal bíró szavakat, melyeket magyarul így nevezünk: Ószó). Ezzel a képírással a játék során megtanulható a különböző, ősi gyökerű díszítőművészetek értelmezése. Gyakorlatilag olvasni tudjuk a kovácsoltvas kerítések, a fafaragások és a szent helyek díszítőművészetét.
http://taltoskiraly.hu/content/rovas-betuk-es-osszerovasok-kepiras
T.T.


Erény, irány...
TiborA láng lassan leng, ha szellő fújja jobban, erős széllel lobban.
A lobogó leng, lobog, mint a láng. A szél nem robbantja, vagy dobbantja, de hangjával lobbantja, majd lengeti és elengedi. A gyökrendszer képesít és verset ír-ró...
Az ősi szavak, illetve szógyökök mozgó képeket hordoznak.
Ha nem is mindig látjuk, a képek akkor is ott vannak bennünk és ha megfelelő környezetbe helyezzük őket, akkor életre kelnek! Olyan ez, mint amikor az ember a tudatalattijával veszi fel a kapcsolatot, amikor "kibékül önmagával" (vagy másként nézve: megszabadul a modern világ mesterséges képtelenségeitől, melyek elviszik a fényerőt az agyi neuronhálózatunk tudatosan használt részétől).
Nyelvünk ősi gyökrendszerét csak akkor érthetjük meg, ha megismertük Őseink világképeit is. Érdemes a MAG felépítésével kezdeni, mely a térben alakul ki (lásd a sík és a tér rovás betűinek rendszere: KRST...) Ezután pedig a természetes kiterjedést és növekedést a fa 3-dimenziós képén keresztül lehet megérteni. Ennek a fának a szintjei a nagyvilág és a parányvilág felé is végtelenek, azonban minden szintnek megvan a saját tanítási rendszere.
A magyar őshit nem a napkultuszra épül, hanem az Égigérő fának az ismeretére. Ennek a Tetejetlen fának csak az egyik szintje a naprendszer, melynek a magja a Nap. Így tehát a nagyvilág felé az első látható mag maga a Nap! Őseink tisztában voltak azzal, hogy minden szinten értelmezése van a magnak és a térnek (honnak) is! Ahogyan a Földnek is van magja, úgy a sejteknek és az atomoknak is, de nem kivétel ez alól a nagyvilág naprendszer feletti része sem, ami a "naprendszerekből" felépülő Tejút galaxis. Nyelvünk önhasonulóan ismétlődő (holografikus vagy fraktál) szerkezete csak a végtelen fa képeivel érthető meg. A magból két irányba "szimmetrikusan" (magyarul, ószóval: szépész módra) növekvő fa gyökérének és lombjának közepén ott van a világtengely és a mag. Az ágak végén pedig megtaláljuk a fa saját képét hordozó leveleket, hiszen erezetükben ott van a fa 2-dimenziós képe...
T.T.

A KRST-ről a KRiSTály, KRiSzTus, KeReSzT ugrott be...
Ádám

 ...amelynek a forgáshoz van képi köze,lásd körkereszt.
Andrea

Ős etimonok
TündeNem véletlenül tűnik fel a lisztet tároló vékákon, hiszen a tudást mi "nem rejtjük véka alá" - ez az edény különleges alakjából adódóan amúgy is nehézkes lenne. Szóval az Élet magja (hét kör "Seed of Life") és az Élet virága (7+12 kör "Flower of Life") szimbólumok egy körzővel könnyedén megszerkeszthetők, azonban az igazi titkaikat az aranymetszéssel együtt érthetjük meg! A magyar hagyományban a lőporszarukon is megjelenik, ami szintén fontos dologra hívja fel a figyelmet (lásd mellékelt animáció)...
A legrégebbi egyiptomi ábrázolása (Abydosban - Ozirisz templomában) kétszer jeleníti meg az Élet virágát. Az egyik az élet, a másik a tudás magjára utal.
A természetes szimbólumok megelevenednek szemeink előtt és bemutatják a rovás betűk rejtett összefüggéseit. A közös kozmológia a modern időkben is megállja a helyét! Folytatás: http://taltoskiraly.hu/content/szakralis-geometria-magyarul
T.T.


Abydosban a két nagy mellett még több kicsi is van. Nem lehet a közelébe menni, ezért sasszem vagy jó fényképezőgép kell hozzá.
Krisztina


...minden előttünk van, ...és évszázadok óta nem látjuk....
ÁgotaA csillagok születésénél aranymetszés arányú spirálokat és köröket figyelhetünk meg. A csillagközi térben összesűrűsödött anyag a középpontban eggyé válik. A gyűrűből később több gyűrű, majd bolygók alakulnak ki. A szakrális geometria egyetemes díszítőművészete elénk tárja ezeket a jelképeket, melyek együtt, összességükben...
T.T.


Amikor "Jó Napot kívánunk" az így néz ki rovással, képírással (felülnézetből lásd az ajánlott bejegyzésben)!
Ez a fény alapjelképe is: a hullámokból visszaalakuló foton is így festene egy pillanatfelvételen, de ezt láthatjuk egy űrtávcsővel, amikor egy naprendszer kialakul, illetve teremtődik. Olvasata: Jó.

Amikor "Szép Napot kívánunk" az egészen máshogy néz ki! Az ősi képírással a vörös (óriás) protocsillag (vedd észre: vöröscsillag) felrobbanása a következő szimbólumot adja különböző nevekkel: "vas ár", vajra, dorje, a világfa törzse, istenek fegyvere, Indra ökle, villám. Szép mint a tűzijáték, de az emberi testben való létezéshez nem elég jó...
http://taltoskiraly.hu/content/elso-nap-csillag-szuletes


Köszönjünk szépen és jól!

Az emberek túlnyomó többsége a celebeket utánozva manapság úgy köszön, hogy "szép napot". Ez nagyon menő, de a világunk lebontását jelképezi, azzal a képírással, mely képessé tehet bennünket a szakrális geometria olvasására. Természetesen a lebontó minőség is ugyanolyan fontos tud lenni, mint az építő. Önökön is múlik melyiket használják!
B.R.Mindig tanulok valamit. Köszönöm!
TamásA 19. században a magyar nyelv hivatalosan még gyöknyelvnek volt minősítve. Az akkori MTA még Széchenyi szellemében oktatta nyelvünket. A gyökrendszer szerint az ősi szavaink mássalhangzói egy szabályrendszer szerint válthatók és minden gyökhöz formák kapcsolódnak. Folytatás: http://taltoskiraly.hu/bemutato/visz-a-viz-sziv-vissza
T.T.


Szív vissza - (visszafelé olvasva) - a szív visz
SzilviaNagyon szépen köszönöm!
ZsófiaA képírás hivatalosan is a világ legősibb írásrendszere, mely egyszerűen megtanulható és emeli az intelligenciát! Minden betűnek több, hasonló alakja létezik, ahogyan a mai modern betűtípusok is különböznek! A rovás betűk azonban át tudnak alakulni egymásba is, mégpedig a hangképzés rendszere szerinti szabályokkal! Ilyen például a D (+) és a B (⨯) betű átalakulása forgatással, vagy az A és Á betű átalakulása az aranyarány szerint. A játékban használt táblázatok betűkészleteivel szimmetrikus ábrák építhetők, melyeket megtalálhatunk szent helyek díszítőművészetében és régészeti leleteken is!
Folytatás: http://taltoskiraly.hu/content/rovas-betuk-es-osszerovasok-kepiras
T.T.Szent Piroska Árpád-házi magyar királylány, Szent László elsőszülött leánya. Magyarországi Szent Irén néven bizánci császárné.
A rovásbetűk tanulása közben ősi titkokat is megfejtünk. Képírással kezdjük olvasni a királyi udvarok díszítőművészetét. Ez a (részben) titkos tudás összeköti a keleti és nyugati civilizációkat.
Piroska tehát II. Komnénosz János bizánci császár felesége. Mozaikképe a világ egyik leghíresebb szent helyén: a Hagia Szophia-székesegyházban látható. Képe közvetlenül Szűz Mária és a kis Jézus mellett kapott helyet. Az ortodox egyházakban szentként tisztelik!
Cerradiano festményén is jól látható, a hazatérés kori magyar leletek fő motívumának képírásos változata, melynek olvasata: Egy Ős - Egy Isten. Szent Piroska szíve felett láthatjuk a szimbólumot, mely a születendő gyermek felől növekszik. Kapcsolódó képírásos jelek: Ő Nő, Ószó - Lehet, hogy a magyar nyelv és a rovás kivételesen jó az ősi kódok megfejtéséhez?! A játékból sok minden kiderül!


Aranymetszés arány

Aranymetszés arány - Magyarul: Aranyarány

Az aranyarány segítségével indítjuk a vizuális gondolkodás fejlesztését (minden jó képesség alapjának, a képzelőerőnek a felszabadítását)...

A hasonló lapokból különböző játékmódokat állíthatunk össze. Memóriajátékokból indítjuk a felfedezést. A kísérőfüzetben található leírások segítségével, a képsorozatokhoz tartozó (részben titkos) történeteket kapunk. Később érdemes a lapokhoz tartozó kisfilmeket is előhívni! A párokat csak akkor vehetjük fel, ha felolvastuk (legalább az egyik oldalról) a rovás feliratokat, illetve betűket. Több mint 100 különböző játékmód állítható össze. Felfedező módban egyedül is játszható!

arany_.jpg
aranyarany_1.jpg
rovasiras_rovas_a.jpg
magyar_kastelyok-1.jpg
rovas_a_aranymetszes.jpg
aranyarany2.gif

A világ minden kultúráját képi hasonlóságok alapján is vizsgáló, különleges adatbázis alapján összeállított játék! A különböző játékmódok a legegyszerűbb párkereső memóriajátékokból épülnek fel, azután a képi hasonlóságok is számítanak. Szülőkkel együtt már 4 éves kortól elkezdhető, de a legmagasabb szinteken még "professzoroknak" is okoz meglepetést. Rovástanuláshoz kiváló, hiszen megismerjük a betűk ősi titkait is, így könnyű megjegyezni azokat. A tanulást kézben tartható rovás abc-k segítik, melyek bemutatják a betűk átmeneteit is, így a közös kozmológia megismerésével értelmezhetővé válnak a távoli kultúrák szimbólumai is... Azért játék, mert a sokféle súlyozott összefüggés bemutatása oly sok variációt tartalmaz, melyek egy könyvespolcnyi anyagot is kiadnának! Így viszont a kártyák és szavak forgatásával, párok és sorozatok összeállításával játszva tanulunk. Így ismerjük meg Őseink több szintű tanítási rendszerét... A rovásírással és a XIX. században még hivatalos nyelvi gyökrendszerrel fejtjük meg a világ távoli kultúráinak titkait. Ami keleten titkos tudás, a nyugati civilizációban a királyi udvarok elfeledett tanítása, nálunk a népművészetünk és hagyományaink segítségével visszafejthető tanítási rendszerbe vezet!

Új! Ingyenes mobilos alkalmazás segíti a felfedezést!

A kiegészítő alkalmazás a játékhoz nem szükséges, de a tanulást segíti!

A játékhoz nem szükséges, de a tanulást segíti. A kiegészítő alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play-ből!

A kiegészítő alkalmazás letöltése