Jelenlegi hely

Visz a víz - Szív vissza: égi-földi örvény törvény

viz_vissza2.jpg
viz_vissza3.jpg
viz_vissza_4.jpg
Visz
OLD
OLT
Szív
Vissza
Húz
űz
Íz
T
vizeses.jpg
V Z
Szivárvány
Zivatar
taltoskiraly_tanitasa_300.jpg
taltoskiraly_tanitasa_szoveg_300.png
168 képes összeállítás + 80 információs lap
A világ ősi jelképeinek magyar értelmezései

A világ minden kultúráját ...

A világ ősi kultúráit 3-dimenziós képi hasonlóságok alapján is vizsgáló, különleges adatbázis alapján összeállított játék! A különböző játékmódok a legegyszerűbb párkereső memóriajátékokból épülnek fel, azután a képi hasonlóságok is számítanak. Szülőkkel együtt már 4 éves kortól elkezdhető, de a legmagasabb szinteken még "professzoroknak" is meglepetéseket okoz. Rovástanuláshoz kiváló, hiszen megismerjük a betűk ősi titkait is, így könnyű megjegyezni azokat. A tanulást kézben tartható rovás abc-k segítik, melyek bemutatják a betűk átmeneteit is, így a közös kozmológia megismerésével értelmezhetővé válnak a távoli kultúrák szimbólumai is...

Víz szavunk egy ősi gyökszó, melyet jól forgatva, egy mozgó, képi rendszerbe jutunk. Többszörös összefüggéseket keresünk szófordulatokkal és képjelekkel: Váltjuk a közeli mássalhangzókat a hangképzés szabályai szerint. Például a "D-T" egy zöngés-zöngétlen váltópár: Old-Olt. A mássalhangzó vázak összekötik a nyelveket és a magyar szavak mély kapcsolatrendszerébe vezetnek.  Ősi írásunk a rovás segít megtalálni a szóképeket. A rovás V betű (M) a vágás, vájat, vályú betűje is, melyet a vízesés képe jól szemléltet. A képírás az embert is képesíti, méghozzá a többdimenziós vizuális gondolkodás fejlesztésével. A képesség, képzés, képzelet szavaink mind a képekhez és ezáltal a fényhez köthetők! A szakrális geometriában a víz 3D-s jelképe a 20-oldalú platóni test: az ikozaéder, ahogyan Kepler, Lenardo da Vinci és Püthagórasz rendszerében is.

A magyar nyelvi gyökrendszer képi megjelenítése a víz elemen keresztül

VISZ A VÍZ SZÍV VISSZA - VISSZAVISZ A SZÍV - VISZ AZ ÍV
A víz a négy őselem egyike. A nyelvi gyökrendszer működését jól szemlélteti, hiszen a gyökszavak sokszor visszafelé is értelemmel bírnak. Megfelelő környezetben oda-vissza olvasható mondatokat képeznek. Képeznek, hiszen a nyelvi gyökök képeket hordoznak... Olvassunk a közeli mássalhangzó párok váltásával: SZ-Z!
Ha el tudjuk képzelni az Univerzum szintjeit, akkor a hagyomány szerinti Világfa szent fokait láthatjuk. Az örvény alakzat jelen van a csillagok kialakulásánál és a galaxis szintjén is. Az ősi hitvilágokban az űr az égi vizekhez kötődik, míg a víz, mint folyadék, a földi vizeket jelenti. A teremtés-történetekben a világ kialakulása az égi és földi vizek elválasztásával kezdődik. A játékban szereplő 160 db. képes összeállítás és az információs lapok segítenek megérteni ezt a rendszert, mely nyelvünk legősibb szintjeibe visz. Fejleszti a logikát és a memóriát is, hiszen ha látjuk a szavakban jelenlévő ősi képek összefüggéseit, akkor mindkét agyféltekénket egyszerre használjuk.

Előző - Következő

A társasjáték

Kulcsszavak: 
Vesz - Vész - Zivatar - Váz(a) - Önt - Ont - Zuh(atag) - Húz - Úsz(ás) - Issza - Olvad - Főz - Fáz(ik) - Ötágú csillag - Kék - Ár - Ér - Foly - Locs - Pocs - Éter (égi vizek) - Dodekaéder - Duális - Ikozaéder (húszoldalú)