Jelenlegi hely

Játékszabályok

Játékszabályok

I. Felfedező

Egyszerű játékmód, mely egyedül és csapatban is játszható!

Ez egy egyszerű játékmód, mely talán a legérdekesebb. Hasonló lapokat gyűjtünk és elolvassuk, illetve elmondjuk a kapcsolódó információt. Mindenki hozzátesz valamit, vagy csak egyedül fedezzük fel az ősi üzeneteket. Így történetek állnak össze, melyek természetesen összefüggnek. Nagyon sokféleképpen lehet a képeket összerendezni és az összefüggéseket felderíteni. Később a történeteink eggyé válnak... Csapatmunkához a kísérőfüzet információs lapokra vágható. Néhány rövid példa:

rovásírás térben

A téridő szerkezete modern kifejezésként hat, azonban mint az elemek (tűz-víz-föld-levegő-éter illetve ért tér) rendszere, az ősi kultúrákban is jelen van. Platón, Püthagorasz, Kepler és Leonardo da Vinci tanításaiban a kocka a föld-elem jelképe. A kocka (köb) jól szemlélteti a sík és a tér kialakulását. SZéle a rovás SZ, kétszerezve a Sarka az S. A sík jele a rovás K (ká-ró), ami 3-szor látható a legszabályosabb perspektivikus képében. 3 sík kapcsolata adja a „Tér” betűjét.
Az aranyarány itt spirál képében jelenik meg, de a játékban a rovás A- és Á betűk is bemutatják. Az aranyarányt szabályos háromszögekkel is lehet szemléltetni. Egyenlő oldalú háromszögünket további 3-al egyenlő részekre osztjuk. A rovás-A és Á-betűkkel szemléltetjük ezt az arányosságot, mely a természet minden szintjén megjelenik, hatással van szépérzé-künkre és a termékenységre is. A fényfa termésében, a tobozban is megjelenik, de ott van a ...

További példák a "Felfedező játékmódból"


I. Keressük a párját (memória):
A kezdő játékokhoz kiválogatunk 8-12 pár összefüggő lapot a paklikból, majd felolvassuk a kapcsolódó információt (legalább a címüket és egy-két mondatot) a füzetből. Ezután a lapokat (a párokat jelentő képekkel lefelé) az asztalra helyezzük. Keverés után kezdődhet a memóriajáték, melynek során párokat keresünk: Felváltva, lépésenként két tetszőleges kártyát kell felfordítani. Amennyiben az egyik játékos párt talál, azt leszedheti magának. A párokat csak akkor vehetik fel a játékosok, ha felolvasták a lapok (legalább) egyik oldaláról a rovás szöveget, illetve a betűket. Ebben a játékban a játékosok használhatják a táblázatokat.


II. Keressük a párját (memória játék)

Az alapjátékhoz csak a színes, négyzet alakú képekre van szükség. Négyesével, 5*4 lapot teszünk az asztalra egymás mellé, téglalapot alkotva. Összesen tehát 80 db. képet teszünk le, 4 szinten.

Ezután a játékosok sorban összetartozó lapokat keresnek. A párokat a játékosok magukhoz veszik. Ha nem talál valaki két összetartozó lapot, akkor egyet megfordíthat. Amennyiben a megfordított lapnak megtalálta a párját, úgy azt is felveheti. A 5*4-es négyszöget a játékosok közös megegyezéssel megnövelhetik. Ilyenkor a növeléshez használt lapokat megfordítják.
A játék addig tart, amíg párokat találnak a játékosok. A játék végén az nyer, aki a legtöbb párt találta. A legtöbb lapnak egyértelmű párja is van (ugyanaz a kép jelképi kiemeléssel vagy szöveggel kiegészítve), azonban vannak lapok melyek párjának megtalálásához ismerni kell az összefüggéseket! Ehhez a jelképi kiemelések, az ABC és később a szöveges ismertető segít. A párkereső játék elején a játékosok megegyeznek abban, hogy mit fogadnak el összetartozónak. Pl.: legalább két jelkép egyezzen meg a lapokon (az összetettebb jelkép többnek számít!), vagy csak a rovás megfejtéssel együtt érvényes a pár (ehhez az ABC-s lapokat is használhatják). A játékmódokat később össze lehet vonni.

III. Keressünk a rejtett összefüggéseket!

Ebben a játékban a játékosok használják a képes, négyzetes lapokat és a kapcsolódó szöveges lapokat is. A játék elején minden játékos kap 2-2 db. képes, négyzetes lapot, valamint 1-1 db. ABC-s (túloldalán hangképzés-szabály) lapot.
A játék kezdetén a játékosok pályát építenek: Véletlenszerűen kiválasztanak 22 db. négyzetes képes lapot a pakliból és a borítón is láthatóhoz hasonló pályát építenek belőlük.

A pályán 1-1 db. ABC-s illetve (túloldalán) hangképzéses lapot is elhelyeznek, ellentétes sarkokba. Így kialakul egy 6x8-as téglalap széle. Két pakli kerül a pálya közepére: A négyzetes képekből és az ismeretterjesztő lapokból.
A játék kezdetekor az első játékos húz egy képet és egy szöveges, ismeretterjesztő lapot (kis képekkel, részletes leírással és kulcsszavakkal van ellátva). Ha olyan lapot húzott, melynek egyik képe már látható a pályán, akkor megmutatja, melyik képről van szó. Ezután felolvassa a laphoz, illetve párjához tartozó címeket és kulcsszavakat. Ha nincs látható pár, akkor a pályán látható lapokból egyet megfordít. Minden játékos húz egy képet és egy-egy ismeretterjesztő, kulcsszavas lapot, majd az elsőhöz hasonlóan felolvassa a kapcsolódó információt. Egy lapot mindig szabad megfordítani. A 2. körtől kezdődően lehet letenni képeket. Csak olyan képet szabad letenni a pályára, mely legalább 2 szinten kapcsolódik a letakart lappal. A kapcsolat lehet: szimbólum és szó, vagy összetettebb szimbólum illetve kulcsszó (magasabb szinten gyökrendszeri szóegyezés, illetve részletes magyarázat). A játékosok olyan képeket tehetnek le, melyeknek ismerik a tartalmát. Ehhez nem kell feltétlenül az információs lapja, a betűk a rovás-ABC segítségével is kiolvashatók.  Ha egy játékos nem tud a pályán levő mezőkből letakarni egyet, akkor csak megfordít egyet közülük. Azok a játékosok, akik le tudnak tenni egy lapot, újat húznak helyette és még egy ismeretterjesztő lappal bővül a kincstáruk. A játék addig tart, amíg valamelyik pakli elfogy. A játékot az a játékos nyeri, akinél a legtöbb információs lap van. Az információs lapokon videó csatolások is vannak (QR-kód olvasó app ingyenesen letölthető.)

IV. Nehezítéshez


A játék előrehaladtával egyre több hasonlóságot találunk. Megtanuljuk olvasni a jelképeket. A lapok felépítéséből adódóan sokféle játékmód alakítható ki. A címek, kulcsszavak, bélyegképek, ajánlott párok és a részletes szöveges leírás segíti a titkok megfejtését. Cél az összefüggések minél több szinten való megtalálása. Így a jelképi hasonlóságok mellett a szavak adta összefüggések felfedezése is. Egyre több összefüggést fogunk találni, de nehezítésként egyre több szinten kell kapcsolódni a lapoknak. Ez a tanulási folyamat része. Építhetünk tornyot 3x3-as, vagy nagyobb négyzetekből is, melyek mindegyike jól kapcsolódik egymáshoz.

Jelképek megfejtése - eltérő kultúrák, azonos üzenetek - a magyar nyelvi gyökrendszer - tudomány, kozmológia, csillagászat, csillagképek, téridő, őselemek, régészeti leletek, hitvilágok, világképek, ...
A játékhoz nem szükséges a kultúrák és a rovásírás ismerete. Pont arról szól, hogy a legősibb jelképek, így a rovás összefüggéseit is tanítja. A bevezető, egyszerű keresd a párját játék közben lehetőség van az ősi kultúrák és a tudomány mélyebb összefüggéseinek megismerésére. Ehhez segítségünkre van 160 db. kitűnő képösszeállítás, több száz jelképpel és több mint 1200 kulcsszóval kiegészítve. A párokba rendezett részletes leírások segítik a felfedezést, ezért a játék során egyre érdekesebb titkokra derül fény.

Az a játékos, aki jobban figyel, vagy fejlettebb a képzelőereje, ámulatba ejtheti a többieket, de az is lehet, hogy valaki a műveltsége vagy a megérzése erejével teszi ezt. Egy dolog egészen biztos, mégpedig az, hogy mindenki fog számára megdöbbentő érdekességeket találni! A fejlett vizuális gondolkodás az IQ-tesztek alapja. Ez a képességfejlesztő társasjáték nem csak a képzelőerőt fejleszti, de segít újra felfedezni a magyar nyelv gyökrendszerét, mely megmagyarázza az ősi jelképek összefüggéseit is. Ehhez a XIX. században az MTA által hivatalosan elfogadott gyökrendszeri szótár és a hangképzés szabályrendszerét használjuk. A szimbólumok és szavak összefüggéseit bemutató lapok és a forgatható képek az ősi múlt eltitkolt tanításaiba vezetnek. Megismerkedünk többek között a különböző kultúrák összeillő világképeivel, csillagképek, ligatúrák és ősi régészeti leletek üzenetei is megfejthetővé válnak.

A világ kultúráinak rejtett összefüggéseit bemutató játék fejleszti a képi gondolkodást, de ugyanakkor más népek kultúráinak legősibb tanításaiba is bevezet. Több száz színes képpel, magyarázatokkal és kulcsszavakkal segíti a titkok felfedezését.

Játékmód ajánló

Letölthető és kinyomtatható anyagok:

Játékszabály

Kivágható szabályos testek rovás kóddal

Játék ajánló