Jelenlegi hely

Rovásírás és jelképek olvasása (képírás)

Bemutató a játék magas szintjén megtalálható összefüggésekből

kocka_s_n.jpg
rovas_s_sarka.png
s.png
rovas_s.png
Rovás "S" a kocka Sarka
taltoskiraly_tanitasa_300.jpg
A kezdő csomagban: 160 képes összeállítás...
A finnugor elmélet előtti hivatalos nyelvtan alapjai!
Több mint 1200 kulcsszó!
A nyelvi gyökrendszerrel olvassuk az ősi jelképeket!
kocka1szele.png
kocka_tere1010.jpg
tere_t.png
tere.png
tere_y.png
tere_t_rovas_hagyomanyos.png
tere_y_kicsi.png
kocka_sikja1.jpg
Sarkát "szerbe téve" kapjuk a sík jelét!
A "Ká-Ró" a sík jele, a rovás K!
kocka_kivetules.jpg
A szakrális geometria díszítőművészete fény alapú
A játék segíti a képzelőerő felszabadítását, így a belső fényünk tudatos használatát!
A szent helyek díszítőművészete 3-dimenzióban találkozik. Megtanuljuk az ősi rejtett tudás értelmezését!

Pír, piros, pirkad, parázs, pernye, pörzsöl, táltosparipa, ... Ugye látjuk az ősképeket melyek összekötik és mozgásba hozzák ezeket a szavakat? Nyelvünk ősi szerkezete, a mássalhangzó vázakra épülő gyökrendszer.

A nyelvi gyökrendszer régen a hivatalos oktatás részét képezte!
A XIX. századi Czuczor-Fogarasi Szótár erre épül.

A szótár fölöleli a magyar nyelvnek a XIX. században használt teljes szókészletét – 113 000 szócikket, köztük a korabeli helyneveket. A nyilvánvalóan idegen szavakat mellőzi. Nyelvtana szerint a magyar gyöknyelv. Hangjaink „érteményt” hordoznak, szavaink rendszert alkotnak, s a mintegy 2400 gyök toldalékolásából keletkeztek és keletkeznek. A képzők, jelek és ragok az őket alkotó hangok „érteményük” szerint módosítják-alakítják az általuk kiegészített gyök jelentését. A szótár elsősorban „belhasonlításra” törekszik, de megadja közel 50 nyelv szavait is, melyekkel a magyar szavak kapcsolatban állhatnak.

„A nagy magyar szótár belső elrendelésének s miképeni kidolgoztatásának terve. Utasításul a magyar Tudóstársaság tagjainak” című, 1840-ben kelt MTA irat bízta meg véglegesen Czuczor Gergely (1800-1866) bencés szerzetest, költőt és nyelvészt az Akadémia tagját a szótár elkészítésével és Fogarasi János (1801-1878) kúriai bírót, nyelvészt, az Akadémia tagját a munka fölügyeletével...

A játék haladó és magas szintjén már nem csak a négyzetes képeslapokat használjuk. Szükségünk lesz a rovás ABC-re és a hangképzés táblázatára is.

A játékban használt rovás ABC:

Rovás ABC és alakváltozatok

Az egyszerű memóriajátékban tehát még nincs szükség rá, de a rovás tanuláshoz már ekkor is segíthet.

Néhány betűnek több alakváltozatát is használjuk (LY, H, TY, T), így segítve a jelképek értelmezését.
A betűk változatai XIX. századi gyűjtésekben is megtalálhatók (Fischer Károly Antal nyomán).

Összesen 8 db. játéklap, a hátoldalon a hangképzés rendszerével:

Magas szint

A mássalhangzók rendszere a hangképzésben

A mássalhangzók rendszere a hangképzésben

A fenti táblázat a nyelvi gyökrendszer működését segít megérteni. Ahogyan a jelképek átalakulnak egymásba, úgy hasonulnak a hangok is. Jól látható például, hogy a TY-GY-NY hangok egy hármas csoportot alkotnak.

Egy kapcsolódó érdekesség, mely a legősibb jelképi összefüggéseket mutatja be a világ számos kultúrájában: Az ősi magyar tanításban a szent hármasság egyben a család alapja is. Az Atya, az Anya és a Gyermek betűi ezek. Rovás megfelelőikkel olvasható a legszentebb jelképrendszer, mely összeköti az ősi kultúrákat...

Az élet ősi jelképei

A játékban található információs lapok videó csatolásokat is tartalmaznak (a szükséges QR-kód olvasó ingyenesen telepíthető okostelefonra)

Az összerovások illetve ligatúrák titkosírásnak is megfeleltethetők, ugyanis többféle olvasatuk lehetséges. Értelmezésükhöz illik ismerni a világ kultúráinak legszentebb jelképeit.

Az élet ősi jelképei - Tarsoly - Dorje

Egy nyelv volt valaha, melyből az ősi szavak elágaztak?! A szavak mássalhangzó vázát is vizsgáljuk, hiszen ez a nyelvek összefüggéseinél fontos szempont.  A nyelvi gyökrendszer működésének megértését a játékban található 80 db. információs lap is segíti,  több mint 1200 kulcsszóval kiegészítve!


Az ősi iratok mássalhangzó írással készültek, a magánhangzókat punktálták, (kipontozták) így készült a mai Biblia is. A hangképzés szerint vannak váltópárok, mint például az M-N, B-P, F-V, S-SZ, - így torzultak az ősi szavak ahogy egyik nyelvből átmentek a másikba. A módszer arra is jó, hogy összetett magyar szavak mélyebb jelentéstartalmát vizsgáljuk. A szavak alkotó elemei a gyökök, melyek ősképeket hordoznak.

Tovább...